Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1963

Redogörelse för resultaten av 1962 års täckdikningsförsök

Försöksavdelningen,

Keywords

fältförsök; försöksresultat; täckdikning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1963,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125250