Skip to main content
Report, 1964

Resultat av 1963 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök

Försöksavdelningen,

Keywords

täckdikning; bevattning; fältförsök; försöksresultat

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1964,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125251