Skip to main content
Report, 1965

Resultat av 1964 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök

Försöksavdelningen,

Keywords

täckdikningen; bevattning; försöksresultat; fältförsök

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1965,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125252