Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1960

Kapillaritet

Andersson, Sigvard

Keywords

kapillaritet; markfysik; definition; kompendium

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1960,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125254