Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1961

Markens temperatur och värmehushållning

Andersson, Sigvard

Keywords

värmehushållning; temperaturförhållanden; mark; årsvåg; dygnsvåg

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1961,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Geophysics

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125255