Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1962

Bevattningsförsök i potatis, korn och foderbetor vid Tönnersa försöksgård 1959-1961

Johansson, Waldemar

Keywords

bevattning; fältförsök; korn; potatis; foderbetor

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1962,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125256