Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1962

Metodik och erfarenheter vid användning av hålkort för undersökning av torrläggningsförhållanden och ytsänkning vid Nedre Olandsån

Johansson, Waldemar

Keywords

hålkort; torrläggningsförhållanden; ytsänkning; metodik; datamaterial

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1962,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125257