Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1970

Dränering av tomtmark, vägar, trädgårdar, kyrkogårdar, idrottsplatser, flygfält, m.m.

Hallgren, Gunnar

Keywords

dränering; hortonomi; landskapsarkitektur; urban mark

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1970,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125259