Skip to main content
Report, 1969

A summary of meiotic investigation in conifers

Andersson, Enar; Ekberg, Inger; Eriksson, Gösta

Abstract

Meiosstudierna hos barrträden har varierat avsevärt beträffande syfte och utformning av undersökningarna. För att åstadkomma största möjliga överskådlighet har dessa undersökningar klassificerats på följande vis: 1. Mikrosporbildning (tabell 1) 2. Makrosporbildning (tabell 2) 3. Kromosomtal (tabell 3) 4. Oregelbundenheter A. Ärftliga (tabell 4 A) B. Miljöbetingade (tabell 4 B) C. Artificiellt inducerade (tabell 4 C) 5. Meiosstudier hos hybrider (tabell 5) 6. Meiosstudier hos polyploider (tabell 6) I uppsatsen ges en kortfattad presentation av de resultat som kommit fram under 1960-talet inom ovanstående ämnesområden.

Keywords

meiosis; conifers

Published in

Studia Forestalia Suecica
1969,
Publisher: Skogshögskolan