Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1965

Forces and damage involved in the hydraulic shearing of wood

Kempe, Carl

Abstract

Undersökningen har utförts på fyrkantsågat, färskt granvirke och med en kniv mot ett fast mothåll. Eggen och mothållet har varit parallella, vinkelräta mot skärningsriktningen. Knivtjocklekarna har varit 5 till 10 mm, eggvinklarna 30° till 60° och skärhastigheten 4 till 22 cm/sek. Virkesbredden har varit 6 till 20 cm, virkeshöjden 6 till 16 cm och morhållsbredden 7,5 cm. All skärning har skett vinkelrätt mot fiberriktningen. Ovanstående skärforhållanden motsvaras inte helt av dem som kan tänkas uppstå i praktiken, varför undersökningen begränsats till att omfatta tendenser och storleksordningar av vissa inflytanden på skärkrafter och skador och huvudsakligen riktats på att ge ökad kunskap om vad som händer i träet vid detta nya sätt att skära.

Keywords

hydraulic shearing; wood; cross-cutting; forces; damages

Published in

Studia Forestalia Suecica
1965,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125289