Skip to main content
Report, 1967

Commuting and service travelling of forest workers in Sweden

Bendz, Mårten

Abstract

Uppsatsen behandlar dels skogsarbetarnas arbetsfärder, dels deras färder för erhållande av service av olika slag. Målsättningen för den enkätundersökning, som genomförts, har varit att ge en översiktlig bild av hur dagens skogsarbetare färdas för de två nämnda ändamålen, samt att belysa de förhållanden som påverkar dessa färder. Undersökningen har omfattat 720 slumpmässigt utvalda arbetare spridda över hela landet. De representerar anställda i "storskogsbruk" respektive hos skogsägareförening.

Keywords

forestry; forest workers; travelling; service; Sweden

Published in

Studia Forestalia Suecica
1967,
Publisher: Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science
Work Sciences

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125305