Skip to main content
Report, 1966

The SFI-scarifier

Callin, Georg; Troëng, Ivan

Abstract

Manuel1 fläckhackning är ett tidskrävande och ansträngande arbete. Redan i början av seklet sökte man mekanisera markberedningen med hjälp av hästdragna kultivatorer. Det visade sig emellertid, att påfrestningarna både på körkarl och häst blev mycket stora, varför metoden efter hand övergavs. Då traktorer under 1950-talet alltmer började användas inom jordbruket, blev det naturligt att även bruka dem vid markberedning i skogen. Många olika typer av kultivatorer konstruerades. De vanligaste typerna var byggda efter principen rivhjul med i rivläge spärrade klor, som efter utförd rivning utlöstes, så att nästkommande klor kom i rivläge. Påfrestningarna på aggregat och traktor blev på grund av de ryckvisa rivningarna mycket stora.

Keywords

planting; sowing; SFI-scarifier

Published in

Studia Forestalia Suecica
1966,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125306