Skip to main content
Report, 1965

Undersökningar över sorkskador på barrträdsplantor i Syd- och Mellansverige

Notini, Gösta

Keywords

sorkskador; barrträd; plantor

Published in

Studia Forestalia Suecica
1965,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125321