Skip to main content
Report, 1958

Lagringsröta och blånad i skogslagrad barr- och lövmassaved

Björkman, Erik

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Kungl. Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125332