Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1958

Stockblånad och lagringsröta i tall- och grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning

Björkman, Erik

Keywords

forestry

Published in

Kungl. Skogshögskolans skrifter
1958,
Publisher: Kungl. Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125333