Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1960

Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter

Streyffert, Thorsten

Keywords

forestry

Published in

Kungl. Skogshögskolans skrifter
1960,
Publisher: Kungl. Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125336