Skip to main content
Report, 1956

Studier över skogens näringsförhållanden. 3, Försök med tillförsel av växtnäringsämnen till ett skogsbestånd på mager sandmark

Tamm, Carl Olof

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsforskningsinstitut

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125345