Skip to main content
Report, 1978

Inventering av avrinningen inom regioner med stor jordbruksbevattning

Bjerketorp, Anders; Klingspor, Per

Keywords

Avrinning; Jordbruksbevattning

Published in


ISBN: 91-7088-926-0
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125351