Skip to main content
Report, 1978

Resultat av 1977 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund, Gösta; Ericson, Arne; Eriksson, Janne; Ingvarsson, Anders; Linnér, Harry; Persson, Lave

Keywords

Täckdikning; Grundförbättring; Bevattning

Published in


ISBN: 91-7088-949-x
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125353