Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1978

Konflikten mellan jordbruket och naturvården i markavvattningsfrågor

Forsling, Anna; Borgblad, Margareta

Keywords

Markavvattning

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1978,
ISBN: 91-576-0047-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125354