Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1978

Vatten- och kvävehushållningen vid bevattning av en sandjord

Linnér, Harry

Keywords

Kväve; Bevattning; Sandjord

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1978,
ISBN: 91-576-0067-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125355