Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1978

Bevattningsförsök inom trädgårdsområdet i Norden : sammanfattningar av försöksresultat publicerade t.o.m. 1977/78

Ingvarsson, Anders

Keywords

Bevattningsförsök

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1978,
ISBN: 91-576-0068-6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125356