Skip to main content
Report, 1978

Bevattning i fältmässig trädgårdsodling

Ingvarsson, Anders

Keywords

Bevattning; Fältmässig trädgårdsodling

Published in


ISBN: 91-576-0069-4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125357