Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1979Open access

De odlade jordarna i Uppsala län, deras geografiska fördelning och fördelning på jordarter

Berglund, Gösta

Keywords

Uppsala län; Jordart

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1979,
ISBN: 91-576-0151-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125359