Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1979

Resultat av 1978 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund, Gösta; Ericson, Arne; Eriksson, Janne; Heiwall, Hans; Ingvarsson, Anders; Karlsson, Sven-Erik; Linnér, Harry; Persson, Lave

Keywords

Täckdikning; Grundförbättring; Bevattning

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1979,
ISBN: 91-576-0212-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125360