Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1980

Resultat av 1979 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund, Gösta; Eriksson, Janne; Karlsson, Sven-Erik; Berglund, Kerstin; Heiwall, Hans; Linnér, Harry; Ericson, Arne; Karlsson, Ingrid

Keywords

Fältförsök; Täckdikning; Grundförbättring; Bevattning

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1980,
ISBN: 91-576-0518-1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125362