Skip to main content
Report, 1980

Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord

Berglund, Gösta; Håkansson, August; Eriksson, Janne

Keywords

Dikningsintensitet; Dränering; Åkerjord

Published in


ISBN: 91-576-0624-2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125363