Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1980

Bevattning och kvävegödsling till gräsvall

Johansson, Waldemar

Keywords

Bevattning; Kvävegödsling; Gräsvall

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1980,
ISBN: 91-576-0644-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125364