Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1983

Studier av markprofiler i svenska åkerjordar : en faktasammanställning Del X. Malmöhus och Kristianstads län

Wiklert, Paul; Andersson, Sigvard; Weidow, Bengt

Keywords

Markprofil; Åkerjord

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1983,
ISBN: 91-576-1715-5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125374