Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1985

Organiska och syntetiska fibermaterial som dräneringsfilter

Jonsson, Bengt

Keywords

Organiska fibermaterial; Syntetiska fibermaterial; Dräneringsfilter

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1985,
ISBN: 91-576-2280-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125378