Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1985

De odlade jordarna i Norrbottens och Västerbottens län

Ericson, Lars; Fabricius, Mats; Danielsson, Erik; Hultman, Bill; Juto, Hans; Huhtasaari, Christina

Keywords

Jordartsfördelning; Genomsläpplighet; Odlad jord; Norrbotten; Västerbotten

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1985,
ISBN: 91-576-2358-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125379