Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1982

Om skördeskadorna i Värmlands län 1981. Växtnäringsbevattning. A field method to check subsurfacedrainage efficiency

Berglund, Kerstin; Björk, Ragnar; Linnér, Harry; Eriksson, Janne

Keywords

Skördeskador; Värmlands län; Växtnäringsbevattning

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1982,
ISBN: 91-576-1414-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125380