Skip to main content
Report, 1984

Dränering av jordar med rostproblem. Dränering av tryckvatten

Berglund, Gösta; Huhtasaari, Christina; Ingevall, Anita

Keywords

Dränering; Rostproblem; Tryckvatten

Published in


ISBN: 91-576-1989-1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125381