Skip to main content
Report, 1984

Markfuktighetens inflytande på evapotranspiration, tillväxt, näringsupptagning, avkastning och kvalitet hos potatis (Solanum tuberosum L.)

Linnér, Harry

Keywords

Markfuktighet; Evapotranspiration; Tillväxt; Näringsupptag; Avkastning; Potatis; Solanum tuberosum

Published in


ISBN: 91-576-2070-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125382