Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1982

Markpackning och rotmiljö : packningsbenägenheten hos svenska åkerjordar : förändringar i markens funktion orsakade av packning

Eriksson, Janne

Keywords

Markpackning; Rotmiljö; Åkerjord

Published in

Report / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Agricultural Hydrotechnics
1982,
ISBN: 91-576-1354-0
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125384