Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1977

Studier av markprofiler i svenska åkerjordar : en faktasammanställning : Del II. Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län

Andersson, Sigvard; Wiklert, Paul

Keywords

Täckdikning

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1977,
ISBN: 91-7088-718-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125385