Skip to main content
Report, 1978

Förluster av växtnäring från åker

Brink, Nils; Gustafson, Arne; Persson, Gösta

Keywords

växtnäring; växtnäringsförlust

Published in

Ekohydrologi
1978,
ISBN: 91-7088-823-X
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125387