Skip to main content
Report, 1978

Stallgödsel på villovägar

Brink, Nils; Joelsson, Arne

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi har samlats tre uppsatser om växtnäringsläckage från odlingsmark och dess betydelse för miljön i en bäck. De två första gäller stallgödsel. Den tredje är en bred översikt av de resultat som framkommit vid Avdelningen för vattenvård sedan den inrättades 1972. Den senare uppsatsen har tidigare i år (1978) publicerats i Konsulentavdelningens rapporter (Försöksledarmötet 1978). Några smärre korrigeringar har gjorts i föreliggande version.

Keywords

kväve; växtnäringsläckage; miljöpåverkan

Published in

Ekohydrologi
1978,
ISBN: 91-7088-951-1
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125388