Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1979

Utlakning ur kompost av sopor och slam. - Self-purification studies of silage juice. - Växtnäringsläckage på Kristianstadsslätten. - En gödselstad förorenar dricksvatten

Heinemo, Sven-Åke; Brink, Nils; Gustafson, Arne; Hansson, Mats; Sundqvist, Per-Gunnar

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi har samlats fyra uppsatser varav två gäller läckage från upplag av kompost och stallgödsel, en läckage av växtnäring från åker och en självrening av ensilagepressaft. Två av uppsatserna har publicerats förut.

Keywords

växtnäringsläckage; dricksvatten; läckage; ensilagepressaft

Published in

Ekohydrologi
1979,
ISBN: 91-576-0130-5
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125389