Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1979

Vattnet är det yppersta : Kvävebehovet för 1979 : Förluster av kväve, fosfor och kalium från åker

Brink, Nils; Gustafson, Arne; Lindén, Börje; Persson, Gösta

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi finns tre uppsatser som alla har anknytning till läckage av växtnäring från åker. Den första är en idéartikel. I de båda andra redovisas resultat från vår försöksverksamhet. De två första har publiceras tidigare i år (1979).

Keywords

växtnäringsläckage; kväve; fosfor; kalium

Published in

Ekohydrologi
1979,
ISBN: 91-576-0237-9
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125390