Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1980

Växtnäringsförluster i Skåne och Halland : Urlakning efter spridning av potatisfruktsaft : Att spå om gödselkväve : Lantbruksuniversitetet satsar på exaktare kvävegödsling

Gustafson, Arne; Hansson, Mats; Brink, Nils; Jansson, Sven L.; Steineck, Staffan; Lindén, Börje

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas utlakning av växtnäring från åker i två artiklar och gödselprognoser för kväve i två artiklar. Den första uppsatsen om utlakning gäller regional fördelning av växtnäringsförluster från åker i Skåne och Halland. I den andra behandlas det speciella problemet vid spridning av potatisfrukssaft. Den första uppsatsen om gödslingsprognoser är en översikt och den andra en prognos för våren 1980. Båda artiklarna har publicerats annorstädes.

Keywords

växtnäringsläckage; kväve; näringsämnesutlakning; potatisfruksaft; växtnäringsförust

Published in

Ekohydrologi
1980,
ISBN: 91-576-0487-8
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125392