Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1980

Vart tar handelsgödselkvävet vägen : Omgivningens betydelse för primärproduktionen i Vadsbrosjön : Varia

Brink, Nils; Lindén, Börje; Ulén, Barbro; Gustafson, Arne

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas i två stora och tre små artiklar frågan om växtnäringens transportvägar i och från åker och skog. Den första uppsatsen gäller kvävets vandring och upplagring i mark och gröda och dess försvinnande till ytvatten, grundvatten och luft. Arbetet har utförts gemensamt av avdelningarna för vattenvård och växtnäringslära. Den andra uppsatsen gäller skogens, åkerns och bebyggelsens roll för produktionen av växtplankton i Vadsbrosjön. Där behandlas främst kvävets och fosforns inbördes relationer och betydelse för produktionen. De små artiklarna är översiktliga och har eller kommer att införas i dagspress och periodiska blad.

Keywords

växtnäringläckage; primärproduktion; kväve; fosfor

Published in

Ekohydrologi
1980,
ISBN: 91-576-0570-X
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125393