Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1981

Miljöeffekter av ureaspridning och glykolanvändning på en flygplats

Ulén, Barbro; Brink, Nils; Fryk, Gunnar

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas följderna av ureaspridning och glykolanvändning på en flygplats och av uppläggning av malda sopor på en leråker. Urea används på flygplatser till att hålla banorna fria från snö och is och glykol till avisning av flygplanen. Uppsatsen gäller speciellt Landvetter med omgivande sjöar och vattendrag. Datamaterialet har insamlats genom luftfartsverkets försorg. Malning och uppläggning av kommunalt avfall förekommer på ett flertal platser i Sverige. Lakvatten från upplagen utgör ett problem. Undersökningen utfördes vid Ekerö kommuns sopstation på Färingsö och skulle gälla lakvattnets mängd och sammansättning. Det målet har inte uppnåtts. Andra viktiga erfarenheter har istället kommit fram. I brist på anslag har undersökningen inte kunnat fullföljas i logisk riktning.

Keywords

urea; glykol; utlakning; flygplats; lakvatten

Published in

Ekohydrologi
1981,
ISBN: 91-576-0919-5
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125395