Skip to main content
Report, 1982

Växtnäringsförluster i Västergötland och Östergötland. - Vävtnäringsförluster från åker och skog i Södermanland. - Nitrat, nitrit och pH i dricksvatten i Västergötland, Östergötland och Södermanland. - Gödslingsprognoser för kväve

Gustafson, Arne; Gustavsson, Arne; Ulén, Barbro; Mattsson, Lennart; Brink, Nils

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas i två rapporter regionala undersökningar om växtnäringsförluster från åker. Studierna utgör ett komplement till våra fortlöpande mätningar i det riksomfattande stationsnät som ingår i Programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK). I anslutning till nämnda studier har tagits prov på dricksvatten i enskilda hushåll. Saken behandlas i en särskild uppsats. Den fjärde uppsatsen har tidigare publicerats. Där behandlas gödslingsprognoser för kväve.

Keywords

växtnäringsförluster; dricksvatten; pH; nitrit; nitrat; kväve

Published in

Ekohydrologi
1982,
ISBN: 91-576-1091-6
Publisher: Avdelningen för vattenvård

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125396