Skip to main content
Report, 1982

Vadsbrosjöns närsaltsbelastning och trofinivå

Ulén, Barbro; Andersson, Arne; Gustafson, Arne; Jernlås, Rikard

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi ingår fem uppsatser. Där behandlas eutrofiering av en sjö, metallhalter i dräneringsvatten, växtnäringsförluster från åkermark, erosion av fosfor från åker och kväveutlakningens förändring vid minskad gödsling. De tre sistnämnda artiklarna utgör fullständiga utskrifter av föredrag som hölls 30 nov - 2 dec 1981 på Voksenåsen i Oslo i regi av Vattenvårdskommittén inom Nordiska Jordbruksforskarens förening.

Keywords

eutrofiering; metaller; växtnäringsläckage; kväve; fosfor; dräneringsvatten

Published in

Ekohydrologi
1982,
ISBN: 91-576-1217-X
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125397