Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1982

Utlakning vid spridning höst och vår av flytgödsel

Brink, Nils; Jernlås, Rikard; Fryk, Gunnar; Ohlsson, Thord; Gustafson, Arne

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi ingår fyra uppsatser. Två artiklar belyser specifika föroreningsproblem i anknytning till bruk av flytgödsel och upplag av malda sopor. Två artiklar belyser översiktligt vattenföroreningar från åkerjord. De sistnämnda presenterades vid IHA:s (Int. Ass. Hydrogeologist) 16 Congress i Prag 1982: Impact of agricultural activity on groundwater. Uppsatsen skall publiceras i kongresshandlingarna.

Keywords

växtnäringsförlust; lakvatten; föroreningar; nitrat

Published in

Ekohydrologi
1982,
ISBN: 91-576-1379-6
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125399