Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1983

Yttransport av växtnäring från stallgödslad åker : TCA-utlakning på lerjord : Växtnäringsförluster vid Öjebyn : Växtnäringsförluster vid Röbäcksdalen : Nitratutlakning och bevattning

Brink, Nils; Gustavsson, Arne S.; Ulén, Barbro; Jernlås, Rikard; Gustafson, Arne; Torstensson, Gunnar; Klingspor, Per

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi ingår fem uppsatser. Fyra av dem gäller växtnäringsförluster från åker och en utlakning av en pesticid (TCA). Alla artiklarna är slutrapporter över olika projekt. De om Öjebyn och Röbäcksdalen markerar slutpunkter för delar av vårt rikstäckande stationsnät. Av ekonomiska skäl kan vi inte hålla stationerna igång. Arbetena om nitratutlakning och bevattning gäller försöksfältet på Plönningeskola i Halland. Detta försöksfält har utgått av tekniska skäl.

Keywords

växtnäringsförlust; bekämpningsmedel; nitratutlakning

Published in

Ekohydrologi
1983,
ISBN: 91-576-1514-4
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125400