Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1984

Växtnäringsförluster runt Ringsjön

Brink, Nils; Gustavsson, Arne S.; Ulén, Barbro; Gustafsson, Arne; Torstensson, Gunnar

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en delrapport från projektet Närsaltförluster från åker runt Ringsjön. Undersökningen sker på uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus län. Den andra uppsatsen är en delrapport från projektet Odlingsåtgärder för minskning av nitratutlakning på sandjord. Den tredje uppsatsen gäller en specialundersökning Referensyta för åkermarkens växtnäringsbidrag. Objektet är Nybroån i Skåne. Den fjärde artikeln är en delrapport och den femte en slutrapport från två norrländska skiftesförsök under projektet Läckage av växtnäring till yt- och grundvatten.

Keywords

växtnäringsläckage; nitratutlakning; ytvatten; grundvatten; växtnäringsförlust

Published in

Ekohydrologi
1984,
ISBN: 91-576-1866-6
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125402