Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1984

Fånggröda och delad giva vid potatisodling : Förluster av växtnäring från sandjord : Växtnäringsförluster i Boda : Vattenföroreningar från tippen i Erstorp : ett rättsfall

Kreuger, Jenny; Brink, Nils; Gustavsson, Arne; Gustafson, Arne; Torstensson, Gunnar

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en delrapport från projektet Minskning av kväveutlakning på sandjord. Den andra och den tredje uppsatsen är delrapporter från projektet Odlingsåtgärders inverkan på vattnets kvalitet. Den fjärde uppsatsen utgör en överarbetning av en bilaga till Linköpings tingsrätt i ett mål om förorening av dricksvatten från en soptipp.

Keywords

vattenförorening; växtnäringsläckage; växtnäringsförlust

Published in

Ekohydrologi
1984,
ISBN: 91-576-2073-3
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125404