Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1977

Studier av markprofiler i svenska åkerjordar, en faktasammanställning : del IV, Älvsborgs och Göteborgs- och Bohus län

Andersson, Sigvard; Wiklert, Paul

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1977,
ISBN: 91-7088-720-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125438