Skip to main content
Report, 1977

Studier av markprofiler i svenska åkerjordar, en faktasammanställning

Andersson, Sigvard; Wiklert, Paul

Published in


ISBN: 91-7088-720-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125438